8 Sektor Peneraju Utama Tumpuan ANGKASA

ANGKASA telah menubuhkan Lapan Sektor Peneraju Utama bagi merancang, merangka, mengatur dan melaksanakan skop pembangunan ekonomi, sejajar dengan harapan kerajaan melihat Sektor Koperasi menyumbang RM50 billion kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KNDK)