Keahlian ANGKASA

ANGKASA mempelawa koperasi-koperasi menjadi ahli ANGKASA. Koperasi yang menjadi ahli ANGKASA bakal mendapat keistimewaan seperti pendidikan/latihan, pembangunan perniagaan, perkhidmatan pembiayaan dan perkhidmatan ICT.


Keistimewaan Menjadi Ahli ANGKASA

A) PENDIDIKAN / LATIHAN

1. Kursus / Seminar / Konvensyen / Bengkel

2. Majalah PELANCAR

B) PEMBANGUNAN PERNIAGAAN

1. Bengkel Teknik Usahawan

2. Khidmat Sengara Pra Audit-Sistem

3. Pengurusan Berkumputer ANGKASA (SPBA)

4. Barangan untuk Koperasi Sekolah (Busana))

5. MyANGKASA Mobile (Telekomunikasi))

6. Pusat Dialisis

7. Farmasi

C) PERKHIDMATAN PEMBIAYAAN

1. Koperasi Pembiayaan Syariah ANGKASA (KOPSYA)

2. Sistem Potongan Gaji ANGKASA (SPGA)

    - Kisok

    - Sistem Penilaian Kredit ANGKASA-RAMCI (SpeKAR)

3. Pengurusan wasiat dan harta pusaka

D) GALAKAN PENUBUHAN KOPERASI

1. Koperasi kariah masjid

2. Konsortium koperasi

    - Penanaman padi

    - Penternakan ikan

E) PERKHIDMATAN ICT

1. Pembinaan laman web koperasi

2. Web TV ANGKASA

3. Sistem pendaftaran & kira undi digital e-dagang dan e-niaga

4. Sistem Pengurusan Berkomputer (SPBA)

F) PERKHIDMATAN SODIAL & PERLINDUNGAN

1. ANGKASA Wakil Amil Koperasi

2. Sijil Pematuhan Syariah

3. Skim Infaq Lil-Waqf

4. Pusat Jagaan Darul Sakinah

5. Zakat

6. Pinjaman Pendidikan Yayasan ANGKASA

7. Akademi & Resort Langkawi

8. Umrah Koop


Syarat Keahlian

1. Keahlian terbuka kepada semua koperasi

2. Fi masuk sahaja yang dikenakan:-

Jenis Koperasi Koperasi Dewasa (RM) Koperasi Sekolah (RM)
Koperasi Asas 100.00 30.00
Koperasi Menengah 200.00 50.00
Koperasi Atasan 300.00 100.00

3. Dokumen yang diperlukan:-

   - Borang permohonan

   - Sijil Pendaftaran Koperasi

   - Undang-undang Kecil Koperasi

   - Borang maklumat ALK  /  JAD (Borang boleh dimuat turun di laman web ANGKASA www.angkasa.coop)


Sebarang pertanyaan, sila hubungi:-

Unit Perhubungan Keahlian
Telefon: +603 - 7800 7884 / 7841 / +603 - 7884 6453 Faks: +603 - 7804 2315 E-mel: urusetia@angkasa.coop